Príprava Strelnice a úprava terénu 17.5.2018

Zálohovať trvalý odkaz.