Registrácia

REGISTRÁCIA na súťaž v Októbri 2020 je ZRUŠENÁ!

 

OZNAM – prosím zdieľať!!!

NSA ako organizátor streleckých súťaží vo vojenskom priestore Záhorie, ruší všetky plánované súťaže do konca roku 2020 z dôvodu narastajúcich opatrení súvisiacich s  COVID 19 a malého záujmu streleckej verejnosti o tieto podujatia.

V prípade dostatočného záujmu o TRÉNING v termíne 6.-7. november 2020, sme ochotní toto podujatie zorganizovať. Vaše podnety a prihlášky  zasielajte  na  adresu:   nsa@lr1400.sk