Kontakt

NSA Národná Strelecká Asociácia
Nábrežie 4. apríla 1833/5
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

IČO: 51044633
Bankové spojenie: SK94 1111 0000 0067 1226 3009
E-mail: nsa@lr1400.sk