O nás

NSA – Národná Strelecká Asociácia zabezpečuje organizáciu súťaží, výcvik a poradenstvo v oblasti taktickej streľby a streľby na veľké vzdialenosti.

Naši členovia sa aktívne zúčastňujú na medzinárodných súťažiach v týchto disciplínach, úspešne reprezentujú našu asociáciu a Slovenskú republiku v zahraničí.