Kalendár súťaží

Kalendár
Dátum súťaže Druh súťaže Miesto konania Začiatok registrácie Koniec registrácie
Apríl 21.-22.04.2023 LONG RANGE od 500m do 1400m F-3km 07.03.2023 10.04.2023
Jún 09.-11.06.2023 LONG RANGE od 500m do 1400m F-3km
Október 06.-08.10.2023  LONG RANGE od 500m do 1400m F-3km

UPOZORNENIE : organizátor súťaží si vyhradzuje právo zmeny, prípadne zrušenia uvedeného termínu v závislosti na závažných okolnostiach, ktoré nemôže ovplyvniť !!!