Kalendár súťaží

Kalendár
Dátum súťaže Druh súťaže Miesto konania Začiatok registrácie Koniec registrácie
Apríl 21.-22.04.2023 LONG RANGE od 500m do 1400m F-3km 07.03.2023 10.04.2023
Jún 09.-11.06.2023 LONG RANGE od 500m do 1400m F-3km 18.05.2023 02.06.2023
September 08.-10.09.2023  LONG RANGE od 500m do 1400m F-3km 26.07.2023 01.09.2023

UPOZORNENIE : organizátor súťaží si vyhradzuje právo zmeny, prípadne zrušenia uvedeného termínu v závislosti na závažných okolnostiach, ktoré nemôže ovplyvniť !!!