Kalendár súťaží

Kalendár
Dátum súťaže Druh súťaže Miesto konania Začiatok registrácie Koniec registrácie
Jún 25.-26.06.2021 LONG RANGE od 500m do 1400m F-3km 25.05.2021 18.06.2021
September 03.-04.09.2021 LONG RANGE od 500m do 1400m F-3km 09.08.2021 27.08.2021
Október 01.-02.10.2021  LONG RANGE od 500m do 1400m F-3km 09.09.2021 24.09.2021
November 05.-06.11.2021 LONG RANGE od 500m do 1400m F-3km 12.10.2021 29.10.2021

UPOZORNENIE : organizátor súťaží si vyhradzuje právo zmeny, prípadne zrušenia uvedeného termínu v závislosti na závažných okolnostiach, ktoré nemôže ovplyvniť !!!