Kalendár súťaží

Kalendár
Dátum súťaže Druh súťaže Miesto konania Začiatok registrácie Koniec registrácie
Marec 15.-16.03.2019 LONG RANGE 500m – 1400m F-3km 21.02.2019 12.03.2019
17.03.2019 DYNAMICKÁ SÚŤAŽ 300m -700m DPS 21.02.2019 12.03.2019
Apríl 12.-13.04.2019 LONG RANGE 500m – 1400m F-3km
Máj 17.-18.05.2019 LONG RANGE 500m – 1400m F-3km
19.05.2019 DYNAMICKÁ SÚŤAŽ 300m – 700m DPS
Jún 21.-22.06.2019 LONG RANGE 500m – 1400m F-3km
23.06.2019 DYNAMICKÁ SÚŤAŽ 300m – 700m DPS
September 06.-07.09.2019 LONG RANGE 500m – 1400m F-3km
08.09.2019 DYNAMICKÁ SÚŤAŽ 300m – 700m DPS
Október 10.-12.10.2019 „ŠTÍT 2019“ trojdňová taktická súťaž DPS a F-3km
November 08.-09.11.2019 LONG RANGE 500m-1400m F-3km

UPOZORNENIE : organizátor súťaží si vyhradzuje právo zmeny, prípadne zrušenia uvedeného termínu v závislosti na závažných okolnostiach, ktoré nemôže ovplyvniť !!!