Registrácia

REGISTRÁCIA ZRUŠENÁ!!!

 

ZRUŠENIE SÚŤAŽE

Z dôvodu rozhodnutia vlády SR a vydania nariadenia zakazujúceho kultúrne, spoločenské a športové podujatia, sme nútení streleckú súťaž v termíne 27.-28.-29.3.2020 ZRUŠIŤ. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme a dúfame, že tento stav čo najskôr pominie.

CANCELLATION OF COMPETITION

Due to the decision of the Government of the Slovak Republic and the issuance of a regulation prohibiting cultural, social and sporting events, we are forced to CANCEL the shooting competition from 27th to 28th March 29th. We apologize for the inconvenience and hope that this situation will disappear as soon as possible.